Seksualno uzbuđenje, reakcija i orgazam se oslanjaju na poruke koje se razmenjuju između mozga i seksualnih organa preko kičmene moždine.

Ako imate oštećenje nerava izazvano usled MS u delovima mozga i kičmene moždine koji su u ovo uključeni, može se desiti da imate problema sa erekcijom i ejakulacijom.

Mogu postojati i drugi razlozi za erektilnu disfunkciju kao što su neželjena dejstva lekova, psihološki faktori ili neko drugo nepovezano zdravstveno stanje. Razgovorom sa svojim lekarom možete da otkrijete šta ovo izaziva i dobijete terapiju za druge uzroke.

Erektilni problemi

Oko 70 odsto muškaraca sa MS ima erektilne probleme. Najčešće počinju nekoliko godina nakon pojave prvih MS simptoma. Ponekad MS nije direktni krivac, već su to neželjena dejstva leka ili nepovezanog zdravstvenog stanja.

U zavisnosti od toga gde se nalazi nervno oštećenje, može se desiti da dobijete erekciju kao reakciju samo na genitalnu stimulaciju i ni na šta drugo. Ponekad je obrnuto.

Terapija lekovima

Postoje terapije lekovima koje deluju kod nekih muškaraca, kao što su urološki lekovi koji se koriste kod erektilne disfunkcije i koji se međusobno razlikuju prema brzini i dužini dejstva u organizmu.

Pilule za terapiju erektilne disfunkcije nisu uspešne kod svih muškaraca

Urološki lekovi za terapiju erektilne disfunkcije nisu pogodni za svakoga, tako da je važno da ih propiše vaš lekar, koji zna vašu anamnezu i koje druge lekove uzimate, kao i moguće interakcije. Sa njim možete da se konsultujete u vezi sa mogućim neželjenim dejstvima.

Ejakulacija i orgazam

Iako ove terapije mogu da pomognu kod erektilne disfunkcije, još uvek ne postoje terapije koje zaista pomažu kod ejakulacije.

Ejakulacija i orgazam su mnogo složeniji procesi od genitalnog uzbuđenja i veoma ih je teško postići bez neoštećenih veza između kičmene moždine i mozga.

Između 35 i 50 odsto muškaraca koji boluju od MS, imaju problema sa ejakulacijom. Među problemima mogu da budu odložena ejakulacija ili nemogućnost ejakulacije. Duže održavanje erekcije može da bude od pomoći, ali ejakulacija može da ostane problem.

Iako MS ne utiče na samu plodnost, nemogućnost ejakulacije može da bude problem ako želite da začnete dete. Ako je to slučaj, trebalo bi da se obratite klinici za oplodnju, koja može da pomogne. Zatražite uput od svog izabranog lekara ili specijaliste.

Izvor: Sexual problems affecting men | MS Society

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here