среда, април 17, 2024

Sistematski pregled otkriva loš kvalitet sna kod NMOSB

Pacijenti sa NMOSB imaju loš kvalitet sna, što dodatno doprinosi teretu ove bolesti. Sistematski pregled, objavljen u časopisu International Journal of MS Care, otkriva znatno gori kvalitet sna kod pacijenata sa NMOSB nego kod...

Šta se od hrane savetuje, a šta bi trebalo izbaciti iz jelovnika kada imate...

Neuromijelitis optika spektar bolesti predstavlja retko stanje koje utiče na centralni nervni sistem. U pitanju je autoimunska upalna bolest, koja posebno utiče na mijelinski omotač oko nerava u telu. Oblasti na koje najviše utiče...

NMOSB i asimptomatske lezije optičkog nerva

Nedavno su upotrebljeni retrospektivni podaci o pacijentima sa optičkim neuritisom, kako bi se proučila učestalost i kvalitet asimptomatskog uvećanja optičkog nerva.Studija je ustanovila da je otprilike 1 od 6 (17%) snimaka magnetne rezonance između...

NMOSB: Svi aspekti opterećenja bolešću (zdravstveni, socioloski, ekonomski)

NMOSB može da utiče na vid, mišiće i na emocije osobe. Ponekad dovodi do trajnih simptoma ili invaliditeta. Ali određena pomagala, promene u načinu života i terapije mogu da pomognu kako bi se sa...

Značaj relapsa u NMOSB i važnost ranog preveniranja

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB) predstavlja redak autoimunski upalni poremećaj centralnog nervnog sistema (CNS), koji se uglavnom povezuje sa serumskim autoantitelima protiv akvaporina 4 (AKP4) u astrocitima. Relapsni klinički tok NMOSB, koji može izazvati...

Prvi znakovi i simptomi NMOSB: Kako ih prepoznati i kako reagovati?

Šta je NMOSB?Neuromijelitis optika spektar bolesti je redak upalni proces u organizmu, koji najčešće pogađa optičke nerve i kičmenu moždinu, a u ređim slučajevima i mozak. Često dovodi do iznenadnog gubitka vida, paralize ili...

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB)

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB) je autoimuna bolest koja se karakteriše upalnim procesima u centralnom nervnom sistemu, posebno u optičkom nervu i kičmenoj moždini. Ovo oboljenje ne treba mešati sa multiplom sklerozom (MS), iako...

OSTALI ČLANCI