subota, 9 decembra, 2023

Značaj relapsa u NMOSB i važnost ranog preveniranja

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB) predstavlja redak autoimunski upalni poremećaj centralnog nervnog sistema (CNS), koji se uglavnom povezuje sa serumskim autoantitelima protiv akvaporina 4 (AKP4) u astrocitima. Relapsni klinički tok NMOSB, koji može izazvati...

Prvi znakovi i simptomi NMOSB: Kako ih prepoznati i kako reagovati?

Šta je NMOSB?Neuromijelitis optika spektar bolesti je redak upalni proces u organizmu, koji najčešće pogađa optičke nerve i kičmenu moždinu, a u ređim slučajevima i mozak. Često dovodi do iznenadnog gubitka vida, paralize ili...

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB)

Neuromijelitis optika spektar bolesti (NMOSB) je autoimuna bolest koja se karakteriše upalnim procesima u centralnom nervnom sistemu, posebno u optičkom nervu i kičmenoj moždini. Ovo oboljenje ne treba mešati sa multiplom sklerozom (MS), iako...

OSTALI ČLANCI