SMA je nasledna bolest. Obolela osoba se rađa sa spinalnom mišićnom atrofijom, ali se simptomi mogu ispoljiti u različitom uzrastu i biti različiti na početku.

Osoba može imati simptome samo ako je nasledila oba mutirana gena, po jedan od oca i majke. Ovo je veoma važno napomenuti, jer mnogi roditelji ne razumeju da nije majka jedino odgovorna za rađanje deteta obolelog od SMA, kao ni otac, već podjednako, zbog prirode nasleđivanja ove bolesti.

  • Kada su oba roditelja nosioci mutiranog gena, šansa da dete oboli je 25%, dok je 75% šansa da dete bude bez simptoma i zdravo. Ova šansa je ista za svaku trudnoću, kako za muško tako i za žensko dete.
  • Kada su oba roditelja nosioci mutiranog gena, šansa da dete bude potpuno zdravo i da nema mutirani gen je takodje 25%. To znači da takva osoba ne može ni da prenese mutirani gen kao uzrok bolesti na svoje potomstvo.
  • Kada su oba roditelja nosioci mutiranog gena, šansa da dete bude zdravo, ali da bude nosilac mutiranog gena je 50%. To znači da takva osoba nema simptome bolesti, ali može preneti mutirani gen na svoje potomstvo. Šansa za prenos mutiranog gena na sledećeg člana u generaciji je takođe 50%.

Slika 2. Adaptrano prema U.S. National Library of Medicine, http://rosalind.info/glossary/recessive-allele/ (Accessed July 2019).10

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here