Nedavno su upotrebljeni retrospektivni podaci o pacijentima sa optičkim neuritisom, kako bi se proučila učestalost i kvalitet asimptomatskog uvećanja optičkog nerva.

Studija je ustanovila da je otprilike 1 od 6 (17%) snimaka magnetne rezonance između napada, pokazao asimptomatsko uvećanje optičkog nerva, i to najčešće u oblastima u kojima je došlo do uvećanja optičkog nerva tokom prethodnog optičkog neuritisa.

Pošto je glavna svrha mnogih NMOSB studija vreme početka kliničkog napada, definicija i klasifikacija ovih napada morala bi pažljivo da se proceni, kako bi se izbegla pogrešna zaključivanja.

Uvećanje optičkog nerva posmatrano kroz orbitu magnetne rezonance, može da obezbedi još jedan kriterijum za procenu kliničkih napada, ali nepredviđeni asimptomatski nalazi zahtevaju pažljivo razmatranje. Asimptomatski mijelitis i lezije na mozgu su detaljno proučeni, ali priroda i učestalost asimptomatskog uvećanja optičkog nerva nisu, što ograničava korisnost ovog kriterijuma pri proučavanju NMOSB napada.

Definisanje optičkog neuritisa: Koji su kriterijumi?

Da bi utvrdili učestalost i kvalitet asimptomatskog uvećanja optičkog nerva, sprovedena je retrospektivna studija AQP4-IgG–seropozitivnih pacijenata sa dijagnozom optičkog neuritisa u periodu između 1. januara 2000. i 1. jula 2019. godine. Procena učesnika se vršila na lokacijama u Minesoti, Floridi i Arizoni. Snimci magnetne rezonance su klasifikovani kao „snimci napada“, ako su urađeni u roku od 30 dana nakon pojave optičkog neuritisa, ali su smatrani „snimcima između napada“ ako su urađeni nakon perioda od 30 dana nakon pojave optičkog neuritisa.

Optički neuritis je karakterisalo prisustvo tri ili više sledećih kliničkih nalaza: smanjena oštrina vida, bol pri pomeranju očiju, oštećenje vidnog polja, relativno aferentno oštećenje očne jabučice, promene u viđenju boja, edem optičkog diska ili abnormalitete. Urađene snimke su nezavisno pregledali neuroradiolog, neurolog i neurooftalmolog, koji su svi znali za NMOSB dijagnozu, ali nisu bili upućeni u kliničke detalje. Oštrina vida je procenjena na osnovu Snelenovih tablica i pretvorena u logaritam minimalnog ugla rezolucije (logMAR).

Procena učestalosti asimptomatskog uvećanja optičkog nerva

Studija je urađena na 100 pacijenata sa ukupno 198 snimaka, od kojih je 91 klasifikovan kao snimak napada, a 107 (78 pacijenata) kao snimci između napada. Uvećanje optičkog nerva je bilo prisutno na 18 od 107 (17%) snimaka između napada kod 15 od 78 (19%) pacijenata, pri čemu su se sva tri ocenjivača složila oko 102 od 107 snimaka (95%). Od 107 snimaka između napada, 7 je urađeno pre bilo kakvog optičkog neuritisa (u proseku 61 dan pre napada, u rasponu od 21 do 271 dan) i 100 je urađeno nakon pojave optičkog neuritisa (u proseku 400 dana nakon napada, u rasponu od 33 do 4623 dana).

Do uvećanja optičkog nerva je došlo na mestu prethodnih napada na 15 snimaka, a iako je mesto ostalo isto, dužina lezije je bila kraća. Nove asimptomatske lezije, bez uvećanja na prethodnom snimku, uočene su kod 2 pacijenta. Kod trećeg pacijenta sa novom asimptomatskom lezijom je snimak magnetne rezonance pokazao uvećanje pre subjektivnog zamućenja vida koje je uočeno 15 dana kasnije.

Značenje ovih pokazatelja

Odabir kliničkih napada je važan aspekt svih NMOSB terapeutskih kliničkih ispitivanja. Zato je od suštinske važnosti razumeti da do asimptomatskog uvećanja optičkog nerva, može da dođe kod pacijenata koji imaju optički neuritis.

„Naša studija je pokazala da 17% MR snimaka između napada ukazuje na asimptomatsko uvećanje optičkog nerva“, kaže jedan od autora, dr Džon Čen, iz Klinike Mayo. Takođe naglašava da se „ovo obično dešava u oblastima uvećanja od prethodnih napada optičkog neuritisa i da je u pitanju manji stepen uvećanja nego na prethodnim snimcima“. Pošto je uvećanje najčešće ostajalo na prethodnom mestu bez ugrožavanja vida i pošto su svi pacijenti sa asimptomatskim uvećanjem prethodno imali optički neuritis, autori zaključuju da povremeni ili trajni raspad barijere između krvi i mozga može da objasni njihove nalaze, a ne subklinički optički neuritis.

Izvor: https://www.medpagetoday.com/resource-centers/neuromyelitis-optica-spectrum-disorder/asymptomatic-radiographic-optic-nerve-lesions-and-nmosd-attacks/4133

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here