multipla skleroza, neuronet.rs, katemangostar freepik

Iako su sve dosadašnje studije pokazale da su žene 2 do 3 puta podložnije multiploj sklerozi (MS) od muškaraca, to ne znači nužno da imaju ozbiljnije simptome oboljenja. Žene sa MS-om se, međutim, suočavaju sa specifičnim komplikacijama koje nose efekti MS-a na hormone, menstruaciju, trudnoću, porođaj i menopauzu. U ovom tekstu objasnićemo uticaj polnih hormona na jačinu simptoma MS-a.

MS i hormoni

MS se u velikom procentu dijagnostifikuje kod žena u menopauzi, što naučnike usmerava na istraživanje da li hormoni igraju direktnu ili indirektnu ulogu u razvoju MS. Ženski hormoni, poput estrogena i progesterona, ne samo da utiču na reproduktivni sistem, već imaju ulogu u nervnom i imunološkom sistemu. Ipak neophodno je više studija koje bi utvrdile povezanost polnih hormona i MS.

MS i menstruacija

Simptomi MS kod žena često se pogoršavaju tokom menstruacije. Studija u kojoj je učestvovalo 149 žena sa MS pokazala je da je 70% njih doživelo pogoršanje simptoma 7 dana pre i 3 dana nakon menstruacije. Prijavljeni simptomi su:

  • Gubljenje ravnoteže
  • Slabost
  • Depresija
  • Umor

Pogoršanje simptoma MS takođe može biti posledica povećanja telesne temperature pre i tokom menstruacije.

Nekim ženama je veoma teško da podnesu menstruaciju zbog ograničene pokretljivosti ili tremora, što utiče na njihovu sposobnost u korišćenju proizvoda za higijenu.  Smanjivanje uticaja menstruacije ili  njen prekid upotrebom kontraceptivnih pilula ili hormonskih spirala jedna je od mogućnosti koju treba prodiskutovati sa lekarom.  

MS lekovi i menstrualni ciklus

Lekovi kao što su mitoksantron, natalizumab i antidepresivi se obično koriste za lečenje pojedinih simptoma MS, ali nisu retki slučajevi da izazovu nepravilnosti u menstrualnom ciklusu. Lečenje beta interferonom, na primer, može izazvati vaginalno krvarenje između ciklusa.

MS i kontracepcija

MS nema uticaja na plodnost, stoga kontracepcija jeste jedna od efikasnih mera kontrole rađanja kod žena sa MS. Vrsta kontracepcije mora biti izabrana nakon razmatranja svih faktora kao što su lekovi, mogućnost infekcija i koordinacija uzimanja. Prilikom donošenja odluke o kontracepciji treba imati na umu dve važne činjenice:

  • Oralna kontracepcija, opcija koju često biraju žene sa smanjenom pokretljivošću, može povećati rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.
  • Neki lekovi protiv MS, poput karbamazepina i modafinila, mogu smanjiti efikasnost kontraceptivnih pilula.

Lekar mora biti informisan o korišćenju drugih lekova kako bi mogao da prouči potencijalne interakcije i da ih shodno tome prilagodi svakoj pacijentkinji.

MS i trudnoća

Studije su pokazale da žene sa MS nemaju povećan rizik od trudnoće, porođaja, pobačaja i/ili fetalnih komplikacija u poređenju sa ženama bez MS.

Istraživanja  takođe pokazuju da se simptomi MS smanjuju tokom trudnoće, ali se povećavaju nakon porođaja. To može biti zbog prirodnog povećanja cirkulišućih proteina i prirodnih imunosupresiva tokom trudnoće.

In vitro oplodnja (IVF) izaziva hormonalne promene za koje se pokazalo da povećavaju stopu recidiva oko tri meseca nakon tretmana. Takođe, lekove kao što su terapije za promenu bolesti (DMT) i fingolimod, koji se koriste za lečenje agresivnih oblika MS, potrebno je prekinuti dva do tri meseca pre začeća.

MS se ne nasleđuje direktno, a studije pokazuju da samo dvoje od 100 dece, ili oko 2%, rođeno od roditelja sa MS, ima rizik za razvoj istog oboljenja.

MS i dojenje

Dojenje je bezbedno i preporučljivo kod žena sa MS. Jedno istraživanje je čak pokazalo da dojenje najmanje dva meseca nakon porođaja smanjuje relapse, a dojenje četiri meseca nakon porođaja smanjuje rizik od razvoja MS kod bebe za 50%.

MS i menopauza

Nije dokazano da menopauza utiče na učestalost recidiva ili napredovanje bolesti kod žena; međutim, može pogoršati određene simptome, poput problema sa bešikom i umora. Utvrđeno je da hormonska  terapija poboljšava simptome MS -a, iako se ta terapija ne može preporučiti ženama sa rakom, trombozom, oboljenjima jetre, srca ili bubrega.

MS i osteoporoza

Nije novost ako kažemo da zdrava ishrana i fizička aktivnosti mogu pomoći u sprečavanju osteoporoze, ali fizičke vežbe mogu biti previše iscrpljujuće za neke pacijentkinje sa MS. Mnoge žene sa MS-om doživljavaju ograničenje pokretljivosti, a ovaj nedostatak može povećati šanse za osteoporozu. Isto tako, upotreba lekova sa steroidima tokom lečenja MS može povećati rizik od osteoporoze kod žena.

Izvor: news-medical.net

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here