Multipla skleroza
freepik.com

U želji da obolelima od multiple skleroze kao i članovima njihovih porodica odgovorimo na nedoumice koje imaju u vezi sa ovom bolešću, razgovarali smo sa neurologom sa Kliničkog centra Srbije.

Pitanja su raznolika, a odgovore možete da pročitate ispod.

Kakav je tok bolesti kod klinički izolovanog sindroma (transverzalnog mijelitisa) i kolike su šanse da on pređe u MS? Na koji način se progresija sprečava?

Klinički izolovan sindrom je zapravo dijagnoza koju koristimo kad se kod određene osobe pojave simptomi i znaci koji sugerišu prvi atak MS, ali kod koga zvanični kriterijumi nisu u potpunosti postavljeni. To ipak dovodi do određene nepoznanice i kod pacijenta i kod lekara zato što u tom trenutku ne znamo da li će se u daljem toku kod određenog pacijenta razviti klinički manifestovana MS ili ne. Postoje određeni klinički parametri koji nam ukazuju da neko možda ima veću šansu da razvije MS, a da neko ima manju šansu. Tu mislim na nalaz magnetne rezonance. Određeni obrasci nam ukazuju da će ipak postojati veće šanse da će da se u daljem toku razvije MS i nalaz u likvoru. Što se tiče određenih rizičnih podgrupa, kod njih je terapija lekovima koji modifikuju prirodni tok bolesti opravdana i neki od tih lekova su dobro ispitani kod klinički izolovanog sindroma i omogućuju da se ili odloži transformacija u MS ili da se ona uopšte i ne desi.

Koja je veza između MS i problema sa mokrenjem? Kako tretirati taj problem?

Oboleli od MS veoma često imaju probleme sa mokrenjem. Nažalost, ti problemi mogu biti raznoliki. Nekada to može da bude u formi otežanog odlaganja mokrenja, odnosno pacijent mora ponekad da pojuri do toaleta da se ne bi desio neki neželjeni događaj. Nekada je problem u vidu otežanog izmokravanja ili u vidu nepotpunog pražnjenja. U zavisnosti od toga šta je osnovni problem, terapije se razlikuju. Neki pacijenti imaju kombinovan problem, tako da su nam na raspolaganju ili lekovi ili kateterizacija ili kombinacija i jednog i drugog.

Kolike su šanse da se MS prenese sa majke na dete?

Osobe sa MS imaju delom genetske delom sredinske faktore koji su doveli do bolesti. Rizik osobe sa MS da će neko njegov u porodici imati MS jeste veći nego u opštoj populaciji, ali u apsolutnim vrednostima on je relativno mali i za prvo koleno, odnosno potomstvo, iznosi između jedan i dva odsto, ali znamo i da između pet i 15 odsto obolelih imaju nekog člana porodice koji takođe boluje od MS.

Preporučuje li se vantelesna oplodnja pacijentkinjama koje boluju od MS?

Pacijentkinje koje boluju od MS mogu da ostanu trudne. Ukoliko je za ostvarivanje trudnoće potrebno da se podvrgne vantelesnoj oplodnji, to je u svakom slučaju moguće.

Da li postoji simptom ili grupa njih koji jasno pokazuju da li se radi o MS ili Lajmskoj bolesti?

Lajmska bolest u nekim svojim manifestacijama može veoma da liči na MS – kako klinički, tako i radiološki (odnosno nalaz na magnetnoj rezonanci). Međutim, za najveći broj slučajeva ipak postoje odrednice koje će nas već na samom startu opredeliti da tragamo za lajmskom bolesti i da izvršimo niz određenih seroloških, odnosno laboratorijskih testova kojima možemo da potvrdimo da neko ima Lajmsku bolest, a ne MS.

Saveti za pacijente koji boluju od MS sa dijabetesom?

Poznato je da dijabetes kao jedan od, uslovno rečeno, metaboličkih i vaskularnih rizičnih faktora, može na nekin način da znači težu formu bolesti. Zapravo, najbolji savet bi bio da se simptomi i znaci dijabetesa drže što je bolje pod kontrolom i isto tako da se MS leči svim mogućim lekovima koji su na raspolaganju.

OVDE možete da pročitate i prethodni tekst sa pitanjima pacijenata i odgovorima stručnjaka.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here