Lekar i pacijent
photo: freepik.com

U želji da obolelima od multiple skleroze odgovorimo na nedoumice koje imaju u vezi sa ovom bolešću, razgovarali smo sa neurologom iz Kliničkog centra Srbije.

Pitanja koja oboleli i članovi njihovih porodica imaju su raznolika, a odgovore možete da pročitate ispod.

Kako se nositi sa čestim promenama raspoloženja kod pacijenata koji boluju od MS?

Poremećaji raspoloženja su veoma česti kod osoba koje boluju od MS. Nekada su oni takvi da ne iziskuju primenu bilo kakve terapije, već možda samo neku malu korekciju načina života, a nekada su takvi da ipak iziskuju lečenje. To može da se ostvari u dogovoru sa neurologom, ali i psihijatrom.

Koliko je efikasna terapija visokim dozama vitamina D?

Terapije visokim dozama različitih vitamina, uključujući i vitamin D, su privukle pažnju i stručne populacije i brojnih pacijenata. Međutim, studije koje su izvršene sa ovim modalitetom lečenja nažalost nisu pokazale spektakularne efekte. Ono što jeste važno za sve naše pacijente, a to je da nivo vitamina D u krvi bude normalan u dužem vremenskom periodu. Nažalost, ja ovu terapiju visokim dozama vitamina D ne mogu da preporučim kao standardan vid lečenja.

Da li kod obolelih od MS mogu da se jave nuspojave koje mogu uticati na dalji tok bolesti nakon vakcine protiv virusa Covid-19?

Smatram da je vakcinacija osoba sa MS protiv Covid-19 važna. Uopšte uzev, vakcinacija kod obolelih od MS nije problem ako se vrši takozvanim inaktivisanim vakcinama. Ponekad problem može predstavljati primena živih vakcina. Trenutno, sve raspoložive vakcine spadaju u grupu inaktivisanih vakcina i smatraju se visoko bezbednim, tako da osobe sa MS treba da prime ove vakcine.

Da li se kod pacijenata koji boluju od MS, a koji su preležali Covid-19, mogu očekivati teži post-Covid simptomi nego kod ostalih?

Odnos Covida-19 i drugih bolesti, pa i MS, definitivno postoji. Međutim, taj precizan odnos još uvek nije dobro ispitan. Postoje neke studije koje pokazuju da rizik od pogoršanja nije dramatično veći nakon preležane infekcije, ali precizne podatke tek očekujemo.

Da li se za pacijentkinje obolele od MS preporučuje porođaj prirodnim putem zbog potencijalne pojave relapsa nakon porođaja?

Osobe sa MS koje su u drugom stanju često dolaze da pitaju o najboljem načinu za završetak porođaja. Što se tiče činjenice da je stopa relapsa ipak nešto veća u ranom post-porođajnom periodu, to ipak ne bi trebalo da utiče na odluku o načinu porođaja osoba sa MS. Za većinu pacijenata važi pravilo da odluku o načinu završetka porođaja treba da donosi akušer koji ih porađa i da činjenica da boluje od MS ne bi trebalo da utiče na tu odluku osim u onim slučajevima kada je MS takva da je dovela do teške onesposobljenosti. U tom slučaju bi ipak trebalo konsultovati se sa neurologom.

OVDE možete da pročitate i prethodni tekst sa pitanjima pacijenata i odgovorima stručnjaka, a treći i poslednji tekst vas očekuje za nedelju dana.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here