neuronet.rs, freepik

Usled proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog pojave korona virusa, Republički Fond za zdravstveno osiguranje je doneo mere za svoje osiguranike, u prvom redu pacijente sa hroničnim oboljenjima.

BOLOVANJA. Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju koje je utvrdila lekarska komisija i osiguranicima upućenim od izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, automatski se produžava bolovanje za 30 dana BEZ IZLASKA NA LEKARSKU KOMISIJU, a ukoliko trenutna situacija bude potrajala, bolovanja će biti produžena i duže. 

E-RECEPT. Važenja e-recepta se sa 6 produžava na 9 meseci, a možda i duže ukoliko bude potrebe.

TRENUTNE TERAPIJE. Nesmetano funkcionišu svi programi i dijagnostika za sve zdravstvene terapije: terapije malignih bolesti, inovativne terapije, kao i terapije retkih bolesti, dok svi bubrežni pacijenti rerovno dobijaju dijalizu.

„Ukoliko se desi da neki pacijent bude vraćen iz neke zdravstvene ustanove a da nije dobio svoju terapiju, treba odmah da se javi Republičkom fondu i mi ćemo odmah regovati“, poručuju u RFZO.

BANJE. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju (banje) neće primati osigurana lica RFZO-a kojima je odobrena produžena rehabilitacija, već se u banje i rehabilitacione centre upućuju samo hitni slučajevi, kako bi se sprečilo širenje infekcije.

NE IDITE U FILIJALE. Republički fond za zdravstveno osiguranje preporučuje građanima da se telefonom informišu o mogućnosti ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja  bez dolaska u  filijalu, jer je obustavljen rad sa strankama na šalterima po filijalama i ispostavama.

Osiguranim licima kojima su za 2019. godinu bili izdati Obrasci UP-2 (oslobađanje od plaćanja participacije), važiće i dalje.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su brojevi kontakt centra

0700/333-443 po ceni lokalnog poziva

011/7350-900  za pozive sa mobilnog telefona

ili brojevi telefona filijala Republičkog fonda koji mogu da se nađu na sajtu RFZO na sledećem linku https://bit.ly/2wxnmrh

Izvor: RFZO/Mondo.rs

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here