neuronet.rs, multipla skleroza, freepik

Osobe sa multiplom sklerozom (MS) su posebno zabrinute kada je u pitanju novi korona virus i bolest COVID-19 koju ovaj virus izaziva. Lekovi koji modifikuju prirodni tok bolesti (engl. disease modifying therapy, DMT) mogu da suprimiraju imunski sistem što uzrokuje  dodatnu brigu za ove pacijente kada se razmatra njihov plan odbrane od ovog virusa.

Do sada, postoji nedostatak podataka o razvoju COVID-19 bolesti kod obolelih od multiple skleroze koji primaju DMT, pa stoga nema preporuka da se prekida sa primenom različitih DMT, čime bi pacijenti bili izloženi povećanom riziku od relapsa MS.

Mi stoga preporučujemo nastavak i/ili započinjanje DMT sa posebnim isticanjem neophodnosti mogućih određenih modifikacija.

DMT koje treba da se primenjuju i koriste kao do sada:

  • beta interferoni, uključujući Avonex, Betaferon i Rebif
  • glatiramer- acetat (Copaxone, Remurel)
  • Aubagio (teriflunomid)
  • Tecfidera (dimetil- fumarat)
  • Gilenya (fingolimod)*
  • Tysabri (natalizumab)

*Fingolimod (Gylenia) može blago da poveća verovatnoću razvoja virusne infekcije, uključujući COVID-19. Međutim, ako već uzimate fingolimod, prekid terapije bi mogao da dovede do pojave aktivnosti bolesti. To bi nadmašilo rizik pojave virusne infekcije. Sa druge strane, ukoliko planirate započinjanje terapije fingolimodom, razgovarajte o terminu započinjanja terapije sa Vašim neurologom.

DMT čije započinjanje ili nastavak bi mogli da budu odloženi zavisno od individualnih okolnosti:

  • Alemtuzumab (Lemtrada)
  • Cladribine (Mavenclad)
  • Ocrelizumab (Corpos)

Ukoliko se planira započinjanje ili primena sledeće doze leka Vi i Vaš neurolog treba da razmotrite odlaganje, jer primena ove terapije povećava rizik od virusne infekcije. Obavezno o ovome razgovarajte sa Vašim neurologom.

Kortikosteroidi i korona virus

Primena kortikosteroidne terapije zavisi od individualnih okolnosti i težine relapsa o čemu bi trebalo da razgovarate sa Vašim neurologom.

Po prispeću novih saznanja ove preporuke će biti redovno dopunjavane, poručila je Radna grupa za multipla sklerozu Društva neurologa Srbije.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here