mulitpla skleroza, neuronet, Peoplecreations - Freepik.com
Foto: Freepik

Multipla skleroza često ometa sposobnost osobe da radi ili barem da nastavi da radi posao na isti način, ali prilagođena oprema i način rada mogu pomoći osobama sa MS da ostanu u radnoj snazi. Radna rutina je izuzetno važna za jačanje mentalnog zdravlja i zato osobe sa MS treba da ostanu što duže u radnom angažmanu uz uvažavanje svih specifičnosti njihovog stanja.

U nastavku su najčešći problemi sa kojima se možete suočiti, kao i saveti čijom primenom možete olakšati funkcionisanje na radnom mestu:

Saopštenje da imate multiplu sklerozu

Jedna od prvih teških odluka ljudi koji saznaju da imaju multiplu sklerozu jeste kome će to i kako saopštiti, ali budući da simptomi MS-a, poput umora, brzo postaju uočljivi, bilo bi u redu da obavestite svog poslodavca i kolege o tome. Stručnjaci savetuju da budete spremni da ih dodatno uputite i edukujete o MS-u, kako bi bili svesni kako to utiče na vas i na koji način treba da pristupe novonastaloj situaciji.

Pogodnosti na radnom mestu

Život sa MS-om različit je za svaku osobu, a kako se simptomi MS-a menjaju, tako se menjaju i vaše potrebe.

Sledeće mogućnosti mogu vam na neki način olakšati funkcionisanje na radnom mestu:

  • Radite na nižem spratu ukoliko mobilnost i pristupačnost postanu problem.
  • Radite bliže toaletu ukoliko imate problem sa kontrolom bešike.
  • Radite u prostoru gde je hladnije, ukoliko ste osetljivi na toplotu.
  • Ukoliko primetite da vidite slabije, pre odlaska oftalmologu, obavezno podesite svetlost ekrana i spoljnjeg osvetljenja.

Invalidska penzija

Nažalost, ljudi koji žive sa MS-om mogu se suočiti sa simptomima koji će otežati ili onemogućiti nastavak rada van kuće sa punim radnim vremenom. Savet stručnjaka je da ukoliko uvidite da niste u mogućnosti da obavljate svoje redovne zadatke na poslu, razmotrite opciju invalidske penzije.

Prestanak rada ili podnošenje zahteva za invalidsku penziju savetuje se ukoliko:

  • Posao troši svu vašu energiju, ne ostavljajući prostora za porodicu i druge obaveze.
  • Dolazak na posao i odlazak sa posla vam pada preteško i zamorno vam je.
  • Kognitivni problemi, poput nemogućnosti pamćenja detalja ili organizovanja vremena, utiču na vašu radnu sposobnost.

Honorarni posao

Rad sa skraćenim radnim vremenom može biti dobra opcija za neke ljude koji žive sa MS, a svakako se preporučuje i rad od kuće. Na taj način, osoba koja ima MS može nesmetano da koristi računar, komunicira putem mejla, telefona, prisustvuje veb-konferencijama, naravno, ukoliko tip posla to omogućava.

Vreme pandemije koronavirusa nam je otkrio širok spektar mogućnosti rada od kuće, što svakako koristi osobama sa MS da organizuju svoj dan ne gubeći radnu rutinu i osećaj korisnosti  kao članovi društvene zajednice.

Izvor: Everydayhealth.com

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here