Dok stopa preživljavanja usled oboljevanja od raka dojke u svetu raste, kod žena koje imaju MS je ishod nešto neizvesniji.

Studija o povezanosti između raka dojke i MS: mešoviti rezultati

Iz nepoznatih razloga, žene sa MS imaju veću opštu stopu smrtnosti nakon izlečenja od raka dojke.

Nedavno objavljena studija u časopisu Neurology, govori o stopi preživljavanja žena sa MS koje dobiju rak dojke u odnosu na žene sa rakom dojke koje nemaju MS.

O studiji  

Na čelu studije je bila dr Rut En Mari sa Univerziteta Manitobe u Kanadi. Sve žene koje su učestvovale u studiji su bile iz Kanade, iz pokrajina Manitoba i Ontario, i uglavnom su živele u urbanim sredinama.

Ranija istraživanja raka (raka dojke i kolorektalnog raka) u Kanadi, govore da je stopa dijagnoze raka dojke slična kod osoba sa MS, kao i kod ostale populacije.

Ova studija se bavila stopom preživljavanja žena sa MS, kojima je dijagnostikovan rak dojke (ukupno 779 žena) u odnosu na žene sličnih godina, dijagnoze, faze i vrste raka dojke koje nemaju multiplu sklerozu.

Prosečno doba žene, kojima je uspostavljena dijagnoza raka je bila 58 godina starosti. Kod većine žena je dijagnostikovan rak dojke u prvoj ili drugoj fazi. Oko polovine učesnica je dijagnozu dobilo 2010. godine ili kasnije, a druga polovina najranije 1994. godine.

Tim istraživača se za svrhe ove studije koncentrisao na period od 10 godina nakon dijagnoze raka, pod pretpostavkom da je nakon 10 godina stopa smrtnosti manje povezana sa rakom nego sa drugim zdravstvenim stanjima i starošću pacijentkinja.

Studija je imala ono što bi se moglo nazvati mešovitim vestima za žene sa MS, koje su dobile dijagnozu raka dojke, u smislu da ima i dobrih i loših vesti.

Dobre vesti za žene sa MS i rakom dojke

Studija je ustanovila da žene sa rakom dojke i MS, imaju sličnu stopu preživljavanja vezanu za rak 10 godina nakon dijagnoze kao žene bez MS.

Dr Robert Bermel sa Klinike u Klivlendu u Ohaju, koji nije učestovao u ovoj studiji, rekao je da bi „ove podatke trebalo staviti u kontekst sličnih studija iz drugih zemalja, od kojih su neke pokazale manju smrtnost kod MS pacijentkinja sa rakom dojke“.

Ne tako dobre vesti za žene sa MS i rakom dojke

Iako multipla skleroza nije povezana sa većim rizikom od smrti usled raka, jeste povezana sa većim rizikom of prerane smrti usled bilo kod uzroka.

Status invalidnosti – neurološka invalidnost, tesno je povezana sa preranom smrću kod učesnica studije sa MS, kaže dr Bermel.

Potrebne su dodatne studije da objasne nižu stopu preživljavanja usled bilo kog uzroka.

U zaključku izveštaja stoji da „žene sa MS imaju nižu stopu preživljavanja usled bilo kod uzroka nakon dijagnoze raka dojke od žena bez MS. Buduće studije bi trebalo da potvrde ove nalaze u odnosu na druge populacije i da odrede konkretne faktore vezane za MS, koji su povezani sa gorom prognozom.“

Iz ovoga se može pogrešno zaključiti da žene sa MS imaju nižu stopu preživljavanja usled raka dojke. To nije slučaj – zapravo su žene sa MS i rakom dojke (barem u ovoj navedenoj studiji), imale višu ukupnu stopu smrtnosti 10 godina nakon dijagnoze raka.

Izvor: Breast Cancer and MS Study Has Mixed Results (everydayhealth.com)

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here