MS utiče na centralni nervni sistem, kog čine mozak, kičmena moždina i optički nervi. Ovaj sistem kontroliše kako se osoba kreće i reaguje na stimulaciju, a njegovo oštećenje može da izazove probleme sa pokretljivošću.

Problem sa imunskim sistemom kod MS dovodi do toga da on napada zdravo tkivo, u ovom slučaju mijelin. Mijelin je masna supstanca koja okružuje i izoluje nervna vlakna. Takođe on pomaže da nervi brzo prenose signale.

Ako dođe do oštećenja ili uništenja mijelina, nerv kog je izolovao više ne prima signale na odgovarajući način. To znači da signali koji prolaze kroz nerv mogu da se prekinu ili da se uopšte ne prenesu dalje.

Stručnjaci smatraju da problemi sa pokretljivošću kod osoba sa MS, potiču od oštećenja mijelina u malom mozgu, delu mozga koji pomaže kod koordinacije i kretanja. U probleme sa pokretljivošću mogu da spadaju: stegnutost, ukočenost ili grčevi u mišićima, problemi sa ravnotežom, ozbiljna utrnulost stopala, gubitak osećaja za položaj, koji podrazumeva da osoba zna gde su joj stopala kad hoda, umor, mišićnu slabost, probleme sa vidom, kognitivne poteškoće, nestabilno hodanje.

Promene u načinu hoda usled MS

Jedno istraživanje iz 2018. godine navodi da do 80% osoba sa MS ima probleme sa ravnotežom i načinom hoda.

Testovi hodanja kod MS

Fizioterapeut može uraditi test hodanja osobi sa MS. To podrazumeva prelaženje određene udaljenosti dok terapeut proverava način hodanja. Rezultati mogu da pomognu fizioterapeutu da efikasnije priđe rešavanju problema sa načinom hodanja.

Merenje hoda u dužini od 7,5 metara

Ovo podrazumeva hodanje u dužini od 7,5 metara. Osoba treba da hoda onoliko brzo koliko joj prija i može da koristi pomoćna sredstva kao što je štap. Fizioterapeut će meriti vreme za koje osoba pređe ovu razdaljinu, a možda i vreme potrebno u suprotnom smeru. Cilj je da se proveri brzina koraka u hodu, što je korisna mera za procenu sposobnosti hodanja.

Indeks kretanja

Ovo je slično testiranje i uglavnom je zamenilo merenje hoda u dužini od 7,5 metara. Indeks kretanja takođe obuhvata hodanje dužinom od 7,5 metara, onoliko brzo koliko je bezbedno uz merenje vremena. Razlika je u tome što je cilj da se proceni pokretljivost, a ne brzina hoda. Osoba dobija ocenu od 0 do 10. Ocena 0 znači da je u potpunosti aktivna, a 10 da ne može da ustane iz kreveta.

Indeks dinamičnog načina hoda

Ovo podrazumeva proveru kako osoba hoda, kao i ravnotežu i rizik od pada. U ovom testu osoba hoda i radi druge stvari kao što su: promena brzine, pokretanje glave levo i desno ili gore i dole, izbegavanje prepreka, okretanje u mestu i penjanje uz stepenice.

Test merenja ustajanja i kretanja

Fizioterapeuti ovo koriste da izmere koliko je osobi potrebno da ustane sa stolice, pređe tri metra i vrati se u stolicu. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objašnjava da je, ako je osobi potrebno više od 12 sekundi za ovo, ona izložena riziku od pada.

Terapije i strategije ličnog upravljanja

Fizioterapeut može da preporuči vestibularne vežbe koje podstiču održavanje ravnoteže, kako bi se osoba prilagodila. Ove vežbe mogu da obuhvate: pokretanje glave ili očiju, menjanje fokusa od onoga što se gleda, hodanje po različitim vrstama površina. Takođe mogu da savetuju osobi da radi vežbe istezanja kako bi unapredila: fleksibilnost, snagu, kardiovaskularnu kondiciju, ravnotežu, koordinaciju, opuštanje.

Izvor: https://www.medicalnewstoday.com/articles/ms-walking#summary

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here