Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS osnovana je 23. jula 2010. godine, kao savez udruženja koja se bave pitanjima osoba sa retkim bolestima i članova njihovih porodica.

Osnovni cilj Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije je poboljšanje položaja i kvaliteta života ove populacije.

Osnivači NORBS-a su:

– ŽIVOT – Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
– Savez distrofičara Srbije
– Udruženje za osobe sa cističnom fibrozom u Vojvodini – OSMEH
– Udruženje obolelih od fenilketonurije
– POsPID – Podrška osobama sa primarnim imunodeficitima
– Udruženje DEBRA – bulozna epidermoliza
– Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti – ZVONČICA

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije – NORBS nije stručna, već je dobrovoljna, humanitarna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koju vode osobe sa retkim bolestima i članovi njihovih porodica.

Članovi Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije su sledeća udruženja:

 • ŽIVOT – Udruženje građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece
 • Savez distrofičara Srbije
 • Udruženje za osobe sa cističnom fibrozom u Vojvodini – OSMEH
 • PKU – Udruženje Srbije za pomoć obolelima od fenilketonurije i srodnih poremećaja
 • POsPID – Podrška osobama sa primarnim imunodeficitima
 • Udruženje za buloznu epidermolizu DEBRA
 • Udruženje roditelja dece obolele od malignih bolesti – ZVONČICA
 • Udruženje za pomoć i podršku obolelima od Fridrajhove ataksije
 • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa Cističnom fibrozom Srbije
 • Udruženje građana za pomoć obolelima od Gošeove bolesti
 • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa mukopolisaharidozom i srodnim lizozimskim oboljenjima
 • Udruženje za pomoć u lečenju obolelih od Fabrijeve bolesti
 • Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije
 • Nacionalno udruženje osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom – HORAST
 • Udruženje građana za pomoć obolelima od mijelofibroze
 • Udruženje za bolesti motoneurona Srbije
 • 22q ex YU
 • Plućna hipertenzija Srbije
 • Pokret malih ljudi Srbije
 • Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika „Progovori“
 • Udruženje Hrabriša
 • Dišenova mišićna distrofija Srbija
 • SMA Srbija
 • Humanitarno udruženje WILSON
 • Udruženje za Vilijamsov sindrom
 • Udruženje građana za podršku obolelima od Dravet sindroma Srbija
 • Udruženje PNH Srbija
 • Retke očne bolesti Srbije
 • GLUT1 Srbija
 •  ​Udruženje za podršku deci sa anorektalnim anomalijama JEDAN u 5000 Balkan 
 • ​Udruženje pacijenata obolelih od plućne fibroze – SUPF

Ciljevi

 • jedinstveno zastupanje interesa osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti u Srbiji i jedinstveno nastupanje pred donosiocima odluka i drugim akterima u društvu;
 • zaštita i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, eliminisanje diskriminacije i ostvarivanje jednakosti, ravnopravnosti i socijalne uključenosti osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti;
 • zalaganje da donosioci odluka u Srbiji prihvate i primenjuju međunarodne i evropske standarde, principe i dokumenta u domenu retkih bolesti, kako bi se osobama sa retkim bolestima i osobama sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti omogućio najviši mogući kvalitet života;
 • zalaganje za usvajanje i primenu nacionalne politike u oblasti retkih bolesti i reformi nacionalnog zakonodavstva u skladu sa potrebama i interesima osoba sa retkim bolestima i osoba sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti;
 • omogućavanje kroz nacionalne politike i zakonodavstvo posebne podrške porodicama čiji su članovi osobe sa retkim bolestima i osobe sa invaliditetom nastalim kao posledica retke bolesti.

NORBS je član Evropske organizacije za retke bolesti – EURORDIS

 • Korisni Linkovi

retkebolesti@rfzo.rs

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/pomagala/SifarnikMTP-primenaod21022015.pdf
https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/pomagala/Listapomagala-29032017.pdf

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here