Ima mnogo toga što stručnjaci ne razumeju u vezi sa multiplom sklerozom. Na primer, još uvek pouzdano ne znaju šta izaziva MS. Međutim, naučna istraživanja pokazuju da može postojati veza između MS i alergija.

Ova veza nije još dokazana, ali istraživači proučavaju moguću povezanost. Takođe, oni pokušavaju da saznaju šta ova veza može da znači za MS terapije.

Da li postoji veza između MS i alergija?

MS je autoimunska bolest. To znači da imunski sistem preterano reaguje i napada određene zdrave ćelije u telu. Imunski sistem kod MS napada zaštitni omotač mijelin, koji pokriva nervna vlakna.

Alergije takođe izaziva reakcija imunskog sistema. Imunski sistem kod alergija preterano reaguje na alergen kao što je polen ili životinjska dlaka.

Zbog ovih imunskih reakcija MS i alergije deluju slično. Ali, specifični imunski odgovori koji se dešavaju kod MS i alergija su različiti. Imunski sistem kod alergija proizvodi histamin. Histamin je uključen u proces inflamatornog odgovora, koji izaziva simptome alergijske reakcije organizma.

Histamin takođe može da bude uključen u upalni odgovor, koji se dešava kod MS i drugih autoimunskih stanja. Ali, istraživači ne znaju da li postoji konkretna veza između proizvodnje histamina i MS. Još uvek ne postoji dokazana veza između MS i alergija. Međutim, brojna istraživanja ukazuju na moguću povezanost.

Istraživanja o MS i alergijama

Jedna studija iz 2019. godine koja se bavila vezama između različitih vrsta alergija i MS, pratila je ispitanike u periodu od 10 godina. Istraživači su proveravali informacije kao što su periodi pojačanih simptoma (relapsa) i oštećenja prikazanih na MR snimcima. Studija je ustanovila vezu između MS i alergija na hranu.

U toj studiji su osobe sa alergijama na hranu imale veće šanse za relapse i MS aktivnost, prema rezultatima koji su uočeni na MR snimcima. To ne znači da su druge vrste alergija povezane sa MS, niti se ovim potvrđuje veza između MS i alergija na hranu.

Jedna druga studija se bavila odnosom između alergija i MS kod dece. Ustanovljeno je da alergije ne povećavaju rizik od nastanka MS kod deteta. Ali, istraživači su zaključili da za decu koja imaju i MS i alergije na hranu, postoji potencijalno manje šansi za MS relapse.

U ovoj studiji su alergije na hranu i osetljivost na određenu grupu namirnica grupisane zajedno. Osetljivost na hranu znači da organizam ne može lako da razloži određenu hranu. Zato unos hrane može da dovede do poremećaja varenja. Ali, tačna reakcija koja izaziva osetljivost organizma, razlikuje se od reakcije koju izaziva alergija na hranu. Zato se ova studija ne može direktno uporediti sa drugim studijama, koje su se bavile samo pravim alergijama na hranu.

Potrebna su dodatna istraživanja o vezi između MS i alergija. Ovo je naročito bitno zato što različite studije daju drugačije rezultate.

Šta bi ova veza mogla da znači za osobe sa MS?

Moguće je da bi veza između alergija i MS, mogla da znači više opcija terapija za osobe sa MS. Jedno malo kliničko ispitivanje iz 2017. godine se bavilo primenom određene grupe antihistaminika kod osoba sa MS. Ispitivanje je ustanovilo da ova vrsta lekova, može da poveća očnu funkciju. Neke osobe su takođe imale poboljšanje rasta mijelina (remijelinizacija).

U ispitivanju je meren vizuelni evocirani potencijal (VEP). VEP je vreme potrebno da signal stigne iz očiju do mozga. Ako je ovaj signal usporen, to može da znači da postoje problemi sa vizuelnom putanjom. Ova putanja može da bude oštećena kod osoba sa MS. Oštećenja izazivaju probleme sa vidom. U ispitivanju je kod nekih osoba koje su uzimale ovaj antihistaminik došlo do poboljšanja vida.

Ovo bi moglo da znači da antihistaminici mogu da pomognu osobama sa MS. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja koja bi i zvanično potvrdila ovaj nalaz. Neophodno je da se sprovede mnogo više studija kao što je ova, kako bi doktori počeli da prepisuju antihistaminike u okviru terapije MS.

Izvor: Uncovering the Link Between MS and Allergies (multiplesclerosis.net)

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here