neuronet.rs, multipla skleroza

Akutni diseminirani encefalomijelitis (ADEM)

Kratak ali jak napad zapaljenja mozga, kičmene moždine, a povremeno i optičkog nerva koji oštećuje moždani mijelin.

Balova bolest
Retko oboljenje centralnog nervnog sistema u kojem dolazi do oštećenja mijelina.

HTLV-1 povezana mijelopatija (HAM)

Spora, hronična mijelopatija (oboljenje kičmene moždine) koja se pojavljuje kod nekih ljudi obolelih od HTLV-1 virusa.

Devikova bolest (Neuromyelitis Optica – NMO)

Poremećaj u kojem ćelije i antitela imunog sistema greškom napadaju i uništavaju ćelije mijelina u optičkim nervima i kičmenoj moždini.

Šilderova difuzna skleroza

Veoma retko, progresivno, degenerativno oboljenje centralnog nervnog sistema koje uništava mijelin, i koje obično počinje tokom detinjstva.

Transverzalni mijelitis

Neurološki poremećaj koji nastaje zbog inflamacije duž obe strane jednog nivoa ili segmenta kićmene moždine.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here