neuronet.rs, menopauza, multipla skleroza, freepik

Menopauza je nevoljni gong za kraj ženskog reproduktivnog perioda.  Obično se dešava oko 50. godine života, a skoro polovina žena u to vreme krene da oseća neprijatne i ponekad mučne simptomime, koji uključuju noćno znojenje, valunge, kognitivne probleme, promenu raspoloženja, gojenje i gubitak libida. 

S obzirom da žene imaju tri puta veću šansu da dobiju MS nego muškarci, i da se prvi simptomi pojavljuju između 20. do 40. godine, većina žena sa MS prolazi kroz menopauzu nakon postavljene dijagnoze. Zbog toga je neophodno znati potencijalne efekte koje MS može da ima na menopauzu, i obrnuto, kako bismo mogli da utičemo na poboljšanje situacije.

Šta je menopauza?

Menopauza je definiše kao nedostatak menstruacije tokom 12 uzastopnih meseci ili duže, a nastaje usled smanjenja nivoa estrogena u krvi. Ali menopauza je mnogo više od datuma u kalendaru, jer simptomi perimenopauze (razdoblje pre menopauze kada telo počinje da proizvodi manje estrogena) mogu da traju u proseku od 3 do 5 godina. Osim toga, nakon menopauze povećava se i rizik od pojave drugih zdravstvenih problema, kao što su srčana oboljenja, šlog i osteoporoza.  

Estrogen i hormonska terapija

Smanjenje estrogena je primarni krivac za uobičajene simptome menopauze, a kod njega i nastaje i ukrštanje sa MS. Dobro je poznato da su visoki nivoi estrogena (npr. tokom trudnoće i dojenja) povezani sa jakim anti-zapaljenskim efektom imunog sistema. Tokom trudnoće, posebno u drugom trimestru, može da dođe do značajnih poboljšanja mnogih autoimunih stanja, uključujući reumatoidni artritis, lupus, psorijazu i MS. Nažalost, često nakon porođaja, zbog pada nivoa estrogena, dolazi do pojačanja simptoma MS. Takođe postoji dosta dokaza da visoki nivoi estrogena imaju direktan zaštitni i antidegenerativni uticaj na moždane ćelije.

To se savršeno uklapa u ono što je već dokazano da se događa sa MS nakon menopauze, jer su istraživanja pokazala pogoršanje simptoma i pojačanje nivoa invaliditeta. Lekari ističu da se hormonska terapija treba uzimati radi ublažavanja simptoma menopauze, a ne radi potencijalnih benefita za druga stanja, poput MS.

MS i menopauza

Do sada je urađeno nekoliko studija kako bi se utvrdio uticaj menopauze na multiplu sklerozu, ali su dobijeni rezultati ili nejasni ili se uzajamno poništavaju. Naime, dok su neke studije pokazale da menopauza dovodi do poboljšanja, druga pokazuju da izaziva pogoršanje, a neke i da uopšte ne utiče na MS.

U Lisabonu je nedavno sprovedena studija sa 37 post-menopauznih žena, starijih od 44 godine, kojima je ustanovljen MS najmanje 12 meseci pre menopauze. U periodu od 12 meseci praćeni su nivoi invaliditeta (EDSS skala) i stopa progresije bolesti pre i posle menopauze,  kao i godišnja stopa relapsa (ARR). Osim toga, bitan faktor je bio podatak o tome da li su ispitanice imale prirodnu ili hiruršku menopauzu (izazvana hirurškim otklanjanjem jajnika), i da li su koristile bilo kakve hormonske ili terapije koje menjaju tok bolesti (DMT). Studija je pokazala da nakon menopauze dolazi do smanjenja stope relapsa, ali i da progresija invaliditeta nastavlja da raste istom brzinom kao i u periodu pre menopauze.

Međutim, rezultati studije iz 2016. godine, koja je posmatrala promene u nivoima invaliditeta nakon menopauze praćenjem 124 žene kroz period menopauze tokom 10 godina pokazali su da je nakon menopauze EDSS blago povećan, odnosno da se u period od 10 godina povećao za jedan stepen. Ovo istraživanje sugeriše da menopauza ima vrlo malo uticaja na MS i nivoe invaliditeta.

Uticaj menonauze na zdravlje kostiju

Ono što sve studije potvrđuju jeste da osobe sa MS imaju smanjenu gustinu kostiju, što povećava rizik od slabljenja kostiju (osteoporoze) i lomova. Neki od faktora koji povećavaju rizik uključuju probleme sa mobilnošću, dugoročnu upotrebu steroida, pušenje, manjak vitamina D i kalcijuma.

Kod žena sa MS, rizik od dobijanja osteoporoze može dodatno da se poveća nakon menopauze zbog pada nivoa estrogena – hormona koji pomaže pri ojačavanju kostiju.

Hormonska terapija može da pomogne pri očuvanju gustine kostiju i smanjenju rizika od fraktura. Vođenje aktivnog života,  vežbe otpora, zdrava ishrana i sunčeva svetlost samo su neki od načina kako da očuvate zdravlje kostiju i smanjite rizik od osteoporoze nakon menopauze.

Sve je još nedovoljno jasno

Teško je izvesti jedan jasan zaključak iz svih ovih relativno malih studija, iako one sugerišu da hormonske promene uzrokovane menopauzom mogu da povećaju jačinu simptoma i progresiju invaliditeta kod osoba sa MS. Međutim, studije takođe sugerišu da hormonska terapija može da umiri simptome MS-a tokom menopauze. Ipak je kristalno jasno da kao što je svaki slučaj MS-a individualan, isto tako je individualan i njegov tok tokom menopauze.

Izvor: overcomingms.org / mstrust.org.uk

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here