Dva glavna cilja terapija koje su trenutno dostupne za osobe sa MS su da ublaže određene simptome (simptomatska terapija) i da umanje rizik od relapsa i progresije bolesti (terapija koja modifikuje tok bolesti). Akutni relapsi se ponekad leče i steroidima koji skraćuju trajanje napada i ublažavaju njihovu jačinu. Vrste lekova koji se koriste zavise od mnogo faktora.

Osim toga što je MS veoma heterogena bolest, svako drugačije reaguje na različite terapije i može imati različite nuspojave. Ono što takođe može da utiče na terapiju jesu i životne okolnosti osobe sa MS – npr. druge bolesti, porodično stanje, posao, itd. Zbog toga je veoma važno da sa neurologom porazgovarate o svim navedenim faktorima koji mogu da utiču na odluku o terapiji.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here