Dok većina dece sa MS ima blage simptome koji se mogu kontrolisati, mali procenat doživljava simptome koji imaju značajan uticaj na njihov svakodnevni život, uključujući školu. Ključno je prepoznati i rešavati te simptome pre nego što počnu da utiču na obrazovni napredak dece. Simptomi se mogu menjati iz nedelje u nedelju, pa evo na šta bi trebalo posebno obratiti pažnju:

Učenje, pamćenje i pisanje dece sa MS

S obzirom da MS može uticati na moždanu funkciju, raspon pažnje i sposobnost razmišljanja kod deteta — sposobnost rezonovanja, obrađivanja i pamćenja informacija može biti umanjeno. Ovo posebno važi za mlađu decu kod koje se javlja aktivan MS pre nego što savladaju osnove obrazovanja, kao što su matematika i gramatika. Ova deca mogu biti pod rizikom od slabijih školskih rezultata u odnosu na decu kod koje se aktivni MS javlja nakon što savladaju ove predmete. Zamagljen ili dvostruki vid može da utiče na čitanje, pisanje ili pažnju. Akutni napadi ili uporni simptomi mogu da izazovu utrnulost, slabost, zamor, loše držanje ili probleme sa koordinacijom, a sve to može da utiče na pisanje.

Socijalizacija dece sa MS u školi

Učenje socijalnih veština je ključan deo razvoja i škola je mesto gde se one najviše razvijaju. MS može da oteža socijalizaciju u školi: deca sa MS se mogu povući od vršnjaka, jer se osećaju drugačijim od njih, depresivnim, postiđenim ili zbog zamora koji je čest fizički simptom. Uopšteno, kod dece sa očiglednijim fizičkim simptomima postoji veća šansa. Kada su određeni zadaci otežani, a zbog samih simptoma bolesti, pokušajte da osmislite strategije za izvršavanje tih zadataka — na primer, da li vaše dete može da proba da broji na prste? Kada dete učite novom načinu ispunjavanja nekog zadatka, proverite da li to zadatak čini lakšim. Da li vaše dete može samo da izvrši zadatak ili mu treba pomoć? Da li to znači da će vašem detetu biti potrebna dodatna pomoć u učionici?

Prilagođavanje dece sa MS u školi

Postoji nekoliko nivoa intervencije za pomoć detetu koje ima poteškoća u školi, od neformalnih dogovora sa nastavnikom do zvaničnijih sporazuma. Kod neformalnog prilagođavanja, postoji dogovor sa nastavnikom deteta. Tada zvanično testiranje nije neophodno i vaše dete ne mora da ispunjava posebne kriterijume ili da se smatra kandidatom za njih. Takav dogovor može obuhvatati testove sa zaokruživanjem odgovora ako vaše dete ima problema sa pamćenjem informacija, češće pauze ako dete oseća zamor ili ima probleme sa koncentracijom, smanjen obim domaćih zadataka. Nakon neformalnog prilagođavanja, sledeći nivo intervencije se odnosi na individualni obrazovni plan za decu koja imaju MS (i za bilo koji drugi sličan zdravstveni problem).

Tu je uključeno administrativno osoblje škole, kao što je direktor. Da biste se kvalifikovali, potrebno vam je pismo pružaoca zdravstvenih usluga koje potvrđuje da vaše dete ima MS. Ovakav plan rada sa detetom koje ima MS može uključiti: duže vreme testiranja, fizičku i radnu terapiju, psihološke usluge, izmene opreme, računar za beleške i testove, zdravstvene usluge škole, govornu i jezičku podršku. Svaki školski sistem ima proceduru za sastavljanje planova pomoći učenicima čiji su rezultati u školi loši i koji su u opasnosti da ne savladaju školsko gradivo. Ovaj proces obično počinje stupanjem u kontakt sa direktorom škole, njegovim zamenikom ili nastavnicima. Potom slučaj preuzima tim koji sastavlja i sprovodi plan prilagođavanja za učenika. Roditelji dobijaju kopiju ovog plana i sledi naknadni sastanak da bi se videlo da li je prilagođavanje efikasno. Na tom sastanku se plan može izmeniti ili tim može da odluči da li je potreban individualni obrazovni plan za decu ili procena kako bi se utvrdila podobnost za individualni plan obrazovanja, ili i jedno i drugo. Budite spremni da dostavite podatke o obrazovanju svog deteta  školskom psihologu ili neuropsihologu.

Kada sarađujete sa školom svog deteta, uvek imajte na umu da nastavnici i administrativno osoblje, lakše mogu da prepoznaju i reaguju na simptome MS vašeg deteta, poput problema sa hodom ili ravnotežom, nego na one koji su manje očigledni, kao što su zamor i kognitivne promene. Što bolje shvatite MS simptome kod svog deteta, bićete spremniji da pomognete drugima da ih i oni razumeju. Ne ustručavajte se da pitate tim za zdravstvenu negu vašeg deteta i za njihove predloge tokom susreta u školi.

Izvor:

Multiple Sclerosis and School Concerns | Patient Education | UCSF Benioff Children’s Hospitals (ucsfbenioffchildrens.org)

 

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here