Procenjuje se da polovina obolelih od MS iskusi blage kognitivne probleme. A pošto kognitivne poteškoće nisu “vidljiv” symptom, članovi porodice mogu pogrešno da protumače ponašanje ili reakcije osobe sa MS. Problemi sa pamćenjem, rešavanjem problema i koncentracijom mogu da se protumače kao nebriga obolelog ili neslušanje drugih članova porodice, ili kao nezainteresovanost i nevoljnost za saradnju. Tačne informacije su neophodne kako bi porodice razumele i uspele da se izbore sa kognitivnim problemima.

Umor je takođe jedan pogrešno shvaćen i nevidljivi simptom MS. Često član porodice sa MS izgleda kao nemotivisan kada se ovaj simptom pojavi. Što pre porodica jasno shvati ovaj simptom i njegov uticaj na sposobnost osobe sa MS da funkcioniše, pre će biti sklona da pomogne sa kućnim poslovima, razmotri promenu porodične aktivnosti kako bi ona bila manje naporna, i uopšteno reorganizuje navike tako da pomogne osobi sa MS da očuva što više energije. Veoma je važno da porodica shvati važnost načina očuvanja energije koji pomažu osobi sa MS da ima više snage za provođenje vremena sa porodicom.

Kako se porodica bori

Svaki član vaše porodice ima svoj način shvatanja i prihvatanja. Kada saznaju da jedan član porodice ima MS neki ljudi traže što više informacija o oboljenju i ponekad požele da podele sa drugima svoje iskustvo sa MS. Drugi se možda bore sa novonastalom situacijom tako što preuzimaju više obaveza i nastoje da preokupiraju svoje misli kako ne bi mislili o MS.

Svaka osobe ima svoj način prihvatanja. Različiti načini prihvatanja unutar jedne porodice mogu biti komplementarni ili kontradiktorni. A kontradiktorni načini mogu da dovedu do sukoba unutar porodice.

Članovima porodice treba dozvoliti da pronađu svoj način prihvatanja bolesti, koji neće biti kontradiktoran sa načinima prihvatanja ostalih članova porodice. Međutim, u ovom procesu komunikacija je od ključne važnosti, jer ako jedan član porodice igoriše problem, pripisuje krivicu nekome ili koristi neki drugi neefikasni način prihvatanja, to može da utiče na celu porodicu, ako se u celi proces ne uključi psihijatar ili savetnik.

MS može da izazove stres u međuljudskim odosima. Nepredvidiva i progresivna narav ove bolesti, kao i promene i žrtve koje su možda neophodne, zajedno sa simptomima, su sve prepreke koje otežavaju i osobi sa MS i njegovim bližnjim da izađu na kraj sa ovom bolešću. Zato je možda korisno da se u celi proces uključi i psihijatar.

MS utiče na svakog člana porodice. Učenje o bolesti i njenom uticaju na porodicu može da pomogne pri izazovima koji nastaju. Porodice koje se infromišu iz nekoliko izvora treba da odaberu one savete koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama i načinu života.

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here