multipla skleroza

Poremećaji vida česti su kod osoba koje imaju multiplu sklerozu (MS), posebno kod onih sa sekundarno progresivnom MS i kod kojih bolest postoji dugo. Ipak, problemi sa vidom mogu se javiti kod ljudi sa svim tipovima MS-a i to bilo kada tokom bolesti, pokazala je nova studija „Prepoznavanje problema sa vidom kod osoba sa MS-om: prevalencija, uzroci i povezanost sa ključnim karakteristikama MS-a“.

Studija, objavljena u priznatom međunarodnom časopisu „Multiple Sclerosis and Related Disorders“, još jednom potvrđuje koliko redovan pregled očiju može da bude od velikog značaja za osobe sa MS-om, kako bi se sprečilo da smetnje sa vidom utiču na njihov kvalitet života.

Vizuelni problemi su česti kod pacijenata sa MS-om i nalaze se među prvim simptomima bolesti. Osobe sa MS-om prijavljuju tegobe, kao što su oslabljen vid na jednom oku, smanjena oštrina vida, nevoljni pokreti očiju, zamagljen vid i otežano gledanje pri jakom svetlu. I pored svega toga, i dalje se nedovoljno zna o povezanosti problema sa vidom i MS-a. Moguće je da pacijent ima netaknutu vizuelnu funkciju, a da prijavljuje smetnje sa vidom.

Zato je nedavno tim holandskih naučnika rešio da istraži nivo vizuelnih tegoba kod osoba sa MS-om, kao i nelagodnosti koje izazivaju. Učesnici su odgovarali na pitanja iz uputnika za skrining vizuelnih problema, koje su osetili u prethodne dve nedelje. Takođe, ocenili su i svaku nelagodnost koju su osetili zbog vizuelnih problema na skali od 0 do 10.  

Probleme sa vidom kod osoba sa MS-om mogu pogršati stres i umor; foto Freepik

Vizuelni problemi kod osoba sa MS-om variraju tokom dana

U istraživanju su učestvovale 493 osobe sa MS-om i 661 zdrava osoba i to su uglavnom bile žene prosečne starosti oko 50 godina. Kod učesnika sa MS-om najveći broj je bio onih sa relapsno-remitentnom formom MS-a, oko 48 odsto, dok je skoro 21 odsto pacijenata imalo istoriju optičkog neuritisa (zapaljenje očnog nerva).     

Skoro polovina pacijenata sa MS-om u istraživanju je prijavila tegobe, kao što su nejasan vid, zaslepljenje jakim svetlom, poteškoće prilikom čitanja i potrebu za više svetla. Oko 36 odsto pacijenata žalilo se na suve i bolne oči, duple i izobličene slike, sivilo vidne slike…  

Iako su se problemi sa vidom javljali i kod osoba sa MS-om i kod onih koji ne boluju od ove bolesti, ipak je ukupan broj prijavljenih problema bio veći u grupi sa MS-om. Primetno je i da su vizuelni problemi kod osoba sa MS-om varirali tokom dana i zavisili su od umora pacijenata i spoljnih vremenskih uslova. Takođe, istraživači ističu da nije bilo razlike u ukupnim stopama vizuelnih tegoba između pacijenata sa istorijom optičkog neuritisa i onih bez njega. Međutim, slabije razlikovanje boja i problemi sa vidnim poljem češće su se javljali kod onih koji su imali optički neuritis.

Rezultati istraživanja pokazali su da su učesnici sa dužim trajanjem bolesti imali češće tegobe i nelagodnost od onih sa kraćim trajanjem bolesti. Takođe, one su bile izraženije kod osoba sa sekundarnom formom MS-a.

Važno je napomenuti da kao i kod drugih simptoma MS-a, i vizuelne probleme mogu pogoršati umor, stres ili određeni lekovi. Zato kad god je to moguće, izbegavajte situacije za koje znate da pogoršavaju simptome MS-a, a to će doprineti i smanjivanju učestalosti vizuelnih problema.

Rezime

Istraživanje je pokazalo da je učestalost vizuelnih problema kod osoba sa MS-om relativno visoka u poređenju sa zdravim osobama. Takođe, ovi problemi mogu da se jave bilo kada tokom bolesti bez obzira na to da li je osoba imala optički neuritis ili ne. Pošto problemi sa vidom smanjuju kvalitet života, osobama sa MS-om savetuju se redovni oftalmološki pregledi i redovno praćenje vizuelnih tegoba koje osećaju.

Izvor: multiplesclerosisnewstoday.com

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here