Neuronet.rs, multipla skleroza, vitamini

Znamo da vitamin D igra važnu ulogu u kreiranju rizika od razvoja multiple skleroze, ali još ne znamo da li bi suplementi vitamina D mogli da pomognu u smanjenju relapsa ili usporavanju progresije u MS.

O vitaminu D i MS

Najveći deo potrebne količine vitamina D obezbeđujemo izlaganjem suncu. Ljudima koji žive u severnim zemljama sa manje sunčanih dana preporučuje se da uzimaju vitamin D u vidu suplemenata na dnevnom nivou, a neki neurolozi savetuju ljudima sa MS da uzimaju veće doze.

Prvi korak u otkrivanju da li suplementi vitamina D mogu pomoći u lečenju MS je da se utvrdi da li su nivoi vitamina D različiti kod ljudi sa MS u poređenju sa opštom populacijom, i ako jesu, zašto.

Dr Rut Dobson sa svojim kolegama sa Univerziteta Queen Mary u Londonu došla je do zaključka, posle studije koju su sproveli, da su ljudi sa MS imali veći nivo vitamina D jer je veća verovatnoća da su uzimali suplemente.

Izučavanje vitamina D „na daljinu”

Tim je pregledao podatke 388 ljudi sa relapsnom, primarno progresivnom i sekundarno progresivnom MS. Od svakog učesnika je zatraženo da angažuje prijatelja sličnog uzrasta, ali da nema MS.

Učesnici su popunili ankete sa pitanjem da li uzimaju suplemente vitamina D, kao i pitanja poput vremena koje provode na otvorenom, upotrebe zaštitnih sredstava od sunca, pa čak i koliko često jedu masnu ribu (još jedan mogući izvor vitamina D).

Takođe su dobili komplete za prikupljanje sopstvenih uzoraka krvi kako bi istraživači mogli da izmere nivo vitamina D. Ovo je prva studija koja je istraživala vitamin D na daljinu, a učesnici u istraživanju trebalo je samo da odu do najbližeg poštanskog sandučeta.

Veći nivo vitamina D rezultat je uzimanja suplemenata

Istraživači su otkrili da su ljudi sa MS provodili znatno manje vremena u aktivnostima na otvorenom (i na taj način obezbeđujući vitamin D od izlaganja suncu) od onih bez MS. Ipak, imali su veći nivo vitamina D.

Glavni uzrok ove razlike bio je u tome što je više ljudi sa MS uzimalo suplemente vitamina D. Skoro tri četvrtine ljudi sa sa multiplom sklerozom koji su učestvovali u studiji (72%) reklo je da su uzimali suplemente, u poređenju sa samo četvrtinom (26%) ljudi bez MS. Od onih koji su uzimali suplemente, doza je takođe bila veća kod osoba sa MS.

Međutim, kada su istraživači gledali uzorke ljudi koji nisu uzimali suplemente, osobe sa MS imali su niži nivo vitamina D od onih bez MS. U zaključku nije navedeno zašto su rezultati bili takvi, ali istraživači ne isključuju faktore poput interakcije između genetike i nivoa vitamina D.

Izvor: mssociety.org.uk

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here