Multipla skleroza, neuronet.rs, dojenje, freepik

Porodilje koje doje imaju manje MS relapsa u post-porođajnom periodu, nalazi su studije „Povezanost dojenja i post-porođajnih MS relapsa“.

Iako postoji dosta terapija koje utiču na smanjenje MS relapsa, trudnice i porodilje koje doje ne smeju da ih koriste,  što dovodi do povećanog broja relapsa. I pored dojenja, koje pozitivno utiče na smanjenje broja relapsa, čak 30 odsto žena koje su učestvovale u istraživanju doživelo je relaps tokom prva tri meseca nakon porođaja.   

Da bi saznali kako dojenje utiče na postporođajne relapse, istraživači sa Univerziteta u Kaliformiji pregledali su podatke iz 24 studije sprovedene u periodu između 1980. i 2018. godine, koje su obuhvatile ukupno 2.974 žene. Sve studije su rađene po principu komparacije, ali je definicija dojenja bila donekle različita u različitim studijama. Devet istraživanja je tražilo od žena da doje bez upotrebe dohrane u periodu od 2 meseca, dok su neke studije u grupi osoba koje doje obuhvatale sve dojilje, bez obzira koliko dugo su dojile u prva tri meseca od porođaja.

Nalazi istraživanja su pokazali da je dojenje povezano sa 37 odsto nižim rizikom od postporođajnih relapsa u poređenju sa ženama koje uopšte ne doje. Iako su se studije razlikovale između sebe, po vremenu praćenja žena (od 3 do 12 meseci), ali i stopi pojave relapsa pre trudnoće, zaključak je da dojenje pozitivno utiče na žene sa MS, s tim što su benefiti bili jači kod žena koje nisu uopšte koristile dohranu tokom prva dva meseca nakon porođaja, iako i povremeno dojenje utiče na smanjenje broja relapsa. 

„Sistematski pregled i meta analize ukazuju da dojenje štiti žene koje boluju od MS od postporođajnih relapsa“, izjavili su istraživači, sugerišući da se smanjenje stope relapsa možda može pripisati hormonskim promenama koje dolaze sa dojenjem. 

Međutim, iako dojenje utiče na smanjenje broja relapsa, šanse za njihovu pojavu su i pored toga poprilično velike, te istraživači ističu da su potrebne dodatne strategije kako bi se u potpunosti sprečili postporođajni relapsi.

“Mislimo da su potrebne dodatne studije kako bi se utvrdila dužina trajanja benefita dojenja kao i bezbednosti dojenja tokom terapije sa lekovima koji modifikuju tok bolesti, jer je kod žena koje boluju od MS terapija glavna prepreka za dojenje“, zaključili su istraživači.

Izvor: Multiple Sclerosis News Today

OSTAVI PORUKU

Please enter your comment!
Please enter your name here